No treat from them?

Hindi man lang ako binigyan kahit isang pirasong donut from Krispy Kreme ng mga kasama ko sa trabaho. Samantalang binigyan ko sila ng dalawang box ng ice cream, nung birthday ni “J. Edgar, Sr.”

Kadamutan na yan.

Nakakainis sila ha.

This entry was posted in food and drinks, personal and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s